Dzięki dotacji w wysokości 17.909,00 zł. nasze placówki w okresie od 14 października do 30 listopada 2021 roku wzbogacą swoje zbiory o kilkaset woluminów. Szczegółowy opis zakupionych tytułów można zobaczyć w katalogu elektronicznym na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.pl

Zakupu nowości wydawniczych dokonano na podstawie umowy pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Spytkowicach, dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa.

NPRCZ1