Gminna Biblioteka Publiczna w Spytkowicach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NRPCz 2.0.

Dzięki dotacji w wysokości 18.749,00 zł. nasze placówki w okresie od 11 lipca do 30 listopada 2022 roku wzbogacą swoje zbiory o kilkaset woluminów. Szczegółowy opis zakupionych tytułów można zobaczyć w katalogu elektronicznym na stronie internetowej Biblioteki www.gbpspytkowice.pl
Zakupu nowości wydawniczych dokonano na podstawie umowy pomiędzy Biblioteką Narodową w Warszawie a Gminną Biblioteką Publiczną w Spytkowicach, dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

 

pasek NRCZ