9 września 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbywała się ogłoszona przez Prezydenta Andrzeja Dudę 12. ogólnopolska akcja wspólnego Narodowego Czytania największych dzieł literatury polskiej, której celem jest popularyzacja czytelnictwa i wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości.

     W tegorocznej akcji w całej Polsce wspólnie czytano Nad Niemnem – najbardziej znaną powieść Elizy Orzeszkowej, która powstawała w latach 1886–1887, a w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości. Nad Niemnem cieszyło się popularnością i uznaniem kolejnych pokoleń czytelników. W Drugiej Rzeczypospolitej powieścią zainteresowało się kino. Ekranizację książki ukończono w 1939 r., ale obraz zaginął w czasie II wojny światowej. Kolejny film nakręcono w połowie lat 80. XX w. Nad Niemnem to jedno z najważniejszych dzieł literatury polskiej podejmujące tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.
     W naszej bibliotece fragmenty utworu przeczytali: uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie pod kierunkiem pani Anety Choroszy, pani Dorota Fryc-Piętak – dyrektor ZSP w Ryczowie, pan Krzysztof Byrski - zastępca wójta gminy Spytkowice, pan Damian Brania – sekretarz gminy, pani Alicja Kolasa – dyrektor GBP w Spytkowicach, pani Małgorzata Dębska – kierownik Filii w Bachowicach oraz pani Stanisława Szarek – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Spytkowicach, która przeczytała  list pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Oprawę muzyczną zapewnił pan Adam Krystian. Uczniowie zaprezentowali starą, autentyczną piosenkę dworsko-polską „Ty pójdziesz górą”, której fragmenty wykorzystała E. Orzeszkowa w „Nad Niemnem”. Ta niezwykle popularna melodia ludowa o nieszczęśliwej miłości, powstała prawdopodobnie w Galicji w XVIII w. W XIX w. była rozpowszechniona w wielu regionach i śpiewana przez różne warstwy społeczne. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna” autorstwa Ewy Zawadzkiej.
Uczestnicy Narodowego Czytania mieli również okazję spotkania z naszym lokalnym poetą , panem Józefem Jagłą, który zaprezentował nowe, uzupełnione wydanie cz. 1  „Opowieści o Dolinie Karpia Franciszka, Gmina Spytkowice”. Wszystkie wydane już cztery części serii: Spytkowice, Zator, Polanka Wielka, Przeciszów, można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Spytkowicach.
Akcji towarzyszyła wystawa „Z biegiem lat” prezentująca obrazy pana Wiktora Skóry - artysty z Chełmka.
     Wszystkim uczestnikom Narodowego Czytania serdecznie dziękujemy.

narodowe czytanie 2023