napis

Platforma Edukacyjna projektu Wioska Internetowa

Serwis Platforma Edukacyjna powstały w ramach projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich" poświecony jest e-learningowi, który pozwala na samodzielną naukę w utworzonych Centrach Kształcenia. E-learning polega na przekazywaniu wiedzy za pośrednictwem sieci. Dzięki wykorzystaniu mediów elektronicznych nauka jest dziś możliwa i dostępna dla każdego, w każdym miejscu i w dowolnym czasie.

Lista dostępnych kursów:

Platforma Edukacyjna II

Tematyka i zakres dostępnych szkoleń:

Centrum daje możliwość bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu każdemu mieszkańcowi Gminy Spytkowice.

Zapraszamy do korzystania z platformy edukacyjnej - z zamieszczonych wykładów i kursów w wersji elektronicznej.

Copyright © GBP Spytkowice 2010 ·Switchprojekt